• Bulgarian flag English flag

Групажни провози

ASK Transport & Logistik в годините е изградила мрежа от партньори в цяла България и Европа, което спомага за безпроблемното и навременно доставяне на групажни и цели товари в цяла България. Нашите надеждни групажни линии, както и ангажиментът за високи постижения са помогнализа превръщането ни в транспортен лидер по тангентите между Австрия и България.