• Bulgarian flag English flag

АДР – опасни товари

ASK Transport & Logistik извършва превоз на опасни товари със специални превозни средства и шофьори, които спазват определени условия за товарене, разтоварване и транспортиране. Използвайки специални предпазни мерки в зависимост от класа на товара, ASK Transport & Logistik гарантира професионално и безпроблемно доставени пратки и товари.